Vi behandlar dina personuppgifter på ett väldigt allvarligt sätt. Vi står för att alla din data ska behandlas rättvist och på ett transparent sätt i enlighet med regler och standard. Den här sekretesspolicyn kommer att mer ingående förklara för dig hur vi kommer att behandla dina personuppgifter på den här webbplatsen.

Vi behandlar följande uppgifter om dig

Vi kommer att behandla nedanstående uppgifter om dig: 

✅ Ditt namn.

✅Din IP adress.

✅Loggning av ditt beteende på vår hemsida, detta inkluderar de sidor du besökt på vår webbplats.

✅Tidstämpel.

✅Din adress.

✅Ditt land.

✅Cookie Data som innehåller personligt identifierbara uppgifter.

Syfte och rättslig grund för behandling

Syftet med behandlingen av dina uppgifter  hos MaltaCasino är följande:

✅Marknadsföring av erbjudanden och kampanjer som presenteras på denna hemsida.

✅Behandlingen av support relaterade frågor.

✅Analys hemsidan samt användningen av vår webbplats. 

✅Förhindra attacker ifrån hackare online.

När du använder dig utav vår hemsida så kommer vi att samla in personuppgifter om dig. Du kommer aldrig kunna använda vår hemsida utan att vi samlar in dessa personuppgifter om dig, vilket du alltid blir uppmärksammad om i det popup samtyckes formuläret som du hittar på vår webbplats vid ditt första besök.

Alla de personuppgifter som vi kommer att samla in, är gällande ditt beteende på vår hemsida. Ett exempel på detta är vilka sidor hos oss du besöker, hur länge du stanna på varje sida och din IP adress. Detta samlas i för att säkerhetsställa att du alltid har en trygg och säker upplevelse hos oss.

Vi kommer även att blockera besökare om det visar sig att deras IP adresser visar att de är på en plats med spelbegränsningar. Vi kommer att behandla dina personuppgifter utifrån denna omfattning här ovan om nödvändigt.

Rättslig grund

Vi är skyldiga att alltid informera dig om den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter, som är följande:

✅Du ger ditt samtycke till data behandlingen, jfr. Dataskyddsförordning.

✅Att behandlingen av dina personuppgifter sker till hänsyn för att förhindra hackerattacker.

Profilering

Med profilering så innebär det en typ av automatisk behandling som består utav personuppgifter för att kunna utvärdera information gällande en person arbete, ekonomiska situation, hälsa och personliga preferenser som beteende, pålitlighet och rörelser. Vi använder oss utav dessa automatiska besluten vid profilering för att vi ska kunna definiera en målgrupp baserat på dess geografiska plats samt intressen. En profilering sker helt och hållet baserat på om du har visat intresse för spel online genom att du besökt denna webbplats. Du kan då därefter förvänta dig att se banners på andra hemsidor, precis som du stöter på annonser på exempelvis Facebook och andra sociala nätverk.

Det kommer även att registreras vart ifrån du befinner dig när du besöker vår hemsida samt den geografiska platsen som kan påverka hur vi valt att skapa våra kampanjer. Vi kommer alltid att rikta reklam till specifika platser baserat på vart du befinner dig.

Uppgiftsansvar och kontaktinformation

Vi är ansvariga för dina personuppgifter som i får ifrån dig. Du kan alltid komma i kontakt med oss på följande epost: info @maltacasino.se. Vi förbehåller oss alltid rätten att göra förändringar i vår integritets policy och alla dessa förändringar kommer i kraft direkt.

Var dina personuppgifter kommer ifrån

Det kommer att integreras när du väljer att besöka vår hemsida. Detta kan exempelvis ske när du interagerar med en av våra social media sidor eller om du skulle registrera dig direkt via vår hemsida. Detta kommer med största sannolikhet leda till att du kommer att få riktad annonsering skickad till dig. Om du interagerat med vårt varumärke via exempelvis Instagram så agerar Instagram som en mellanhand mellan oss och den registrerade då i får vår information via Instagram.

Instagram kommer aldrig att förse oss med personliga uppgifter om dig när du är aktiv på deras plattform, utöver de beskrivande personuppgifterna i punkt 3.